Είναι γεγονός ότι υπάρχει μία παγκόσμια
τάση προς την ηλεκτροκίνηση, η οποία για πολλούς αποτελεί  το μέλλον της αστικής μετακίνησης.
Τα ηλεκτρικά ποδήλατα ψυχαγωγούν,
γυμνάζουν και προσφέρουν άνετη μετακίνηση μέσα και έξω από τη πόλη.

Filter